Płatny staż w GSA

Chcemy iść do przodu, a bez wsparcia nie da rady. Dlatego przyjmiemy stażystów na płatne staże od wakacji 2021 na 6 miesięcy. Oczywiście z opcją pozostania u nas na stałe dla osób, które udowodnią, że są realnym wsparciem 😃

Staż dofinansowuje UE, dlatego trzeba spełnić określone warunki, ale o tym dalej 🙂
Praca/staż w naszym biurze we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 163, stąd oferta skierowana zdecydowanie do osób z Wrocławia i okolic.

Nasze oczekiwania:

  • znajomość branży fitness,,
  • chęć do nauki,
  • punktualność,
  • język angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym,
  • znajomość Excela, Worda 🙂

Wymagania:

Wsparcie skierowane jest do osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

• Osoba zwolniona przez pracodawcę przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne, która pozostaje bez zatrudnienia i utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu.
• Osoba przewidziana do zwolnienia to osoba, która otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy/stosunku służbowego lub która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego.
• Osoba zagrożona zwolnieniem to pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r. poz. 192) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych.
Jeśli chcesz spróbować swoich sił w GSA to zapraszamy 🙂
Wyślij swoje CV na adres: kontakt@gsacademy.pl wraz ze zgodą RODO, bo bez niej nie możemy się z Tobą skontaktować. 

W tytule wiadomości wpisz "STAŻ GSA"

 

TOP